Find a mistake in the four underlined parts of the sentence and correct it:

What did you go there? - I went there by train.

A.

What

B.

did

C.

you

D.

go

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

What → How

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 90 phút ôn luyện tiếng anh lớp 11 - Đề số 6

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...