Find a mistake in the four underlined parts of the sentence and correct it:

Did you really have good time there?

A.

Did 

B.

you 

C.

have 

D.

good time there

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

good time there → a good time there

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 90 phút ôn luyện tiếng anh lớp 11 - Đề số 6

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.