Find a mistake in the four underlined parts of the sentence and correct it:

I went to a restaurant and after eat I found out that I had left my wallet home.

A.

I went to a restaurant

B.

after eat

C.

I found out that

D.

I had left my wallet home

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

after eat → after eating

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 90 phút ôn luyện tiếng anh lớp 11 - Đề số 7

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.