Find a mistake in the four underlined parts of the sentence and correct it:

He promised not to use the office phone to personal calls.

A.

He promised

B.

not to use

C.

the office phone

D.

to personal calls

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

to personal calls → for personal calls

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 90 phút ôn luyện tiếng anh lớp 11 - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...