Find a mistake in the four underlined parts of the sentence and correct it:

Having achieved highest score, our team was rewarded the first prize.

A.

Having achieved highest score

B.

our team 

C.

was rewarded 

D.

the first prize

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Having achieved highest score → Having achieved the highest score

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 90 phút ôn luyện tiếng anh lớp 11 - Đề số 6

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...