Find a mistake in the four underlined parts of the sentence and correct it:

When I kept to get unwanted calls, I had my phone number changed.

A.

When I kept

B.

to get unwanted calls

C.

I had my phone number

D.

changed

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

to get unwanted calls → getting unwanted calls

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 90 phút ôn luyện tiếng anh lớp 11 - Đề số 7

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.