Find a mistake in the four underlined parts of the sentence and correct it:

Do most woman in the world want to have a lot of children?

A.

Do

B.

most woman in the world

C.

want to have

D.

a lot of children

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

most woman in the world → most women in the world

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 90 phút ôn luyện tiếng anh lớp 11 - Đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.