Find a mistake in the four underlined parts of the sentence and correct it:

It is cooking that I am tired with.

A.

is

B.

cooking

C.

tired

D.

with

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

with → of

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 90 phút ôn luyện tiếng anh lớp 11 - Đề số 9

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.