Find a mistake in the four underlined parts of the sentence and correct it:

It was this time yesterday that Tom was being operated on in Bach Mai hospital.

A.

was

B.

this time yesterday

C.

was being operated

D.

on

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

this time yesterday → at this time yesterday

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 90 phút ôn luyện tiếng anh lớp 11 - Đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.