Find a mistake in the four underlined parts of the sentence and correct it:

The manufacture of automobile was extreme expensive until assembly-line techniques

made them cheaper to produce.

A.

automobile

B.

extreme

C.

until

D.

made

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

extreme → extremely

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 90 phút ôn luyện tiếng anh lớp 11 - Đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.