Find a mistake in the four underlined parts of the sentence and correct it:

Absolutely nothing that floats, neither a corked bottle nor a 50,000-ton ships can escape the effects of water currents.

A.

Absolutely

B.

floats

C.

ships

D.

can escape

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

ships → ship

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 30 phút tiếng anh lớp 11 - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...