Find a mistake in the four underlined parts of the sentence and correct it:

The president was made resign by the rebels.

A.

president

B.

was made

C.

resign

D.

rebels

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

resign → to resign

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.