Find a mistake in the four underlined parts of the sentence and correct it:

I prefer listening to music than playing chess.

A.

listening

B.

to music

C.

than

D.

playing

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

than → to

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 90 phút ôn luyện tiếng anh lớp 11 - Đề số 9

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.