Find a mistake in the four underlined parts of the sentence and correct it:

We'd have been here sooner, but we did several stops along the way.

A.

sooner

B.

but

C.

did

D.

along

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

did → made

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 90 phút ôn luyện tiếng anh lớp 11 - Đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.