Find a mistake in the four underlined parts of the sentence and correct it:

There is not distance too far between friends, for friendship gives wings to the heart.

A.

not distance

B.

too far

C.

for

D.

to the heart

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

not distance → no distance

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 60 phút tiếng anh lớp 11 - Đề số 5

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...