Find a mistake in the four underlined parts of the sentence and correct it:

Friends share with each other important things that they do not share with other.

A.

share with

B.

that

C.

do not

D.

other

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

other → others

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 60 phút tiếng anh lớp 11 - Đề số 5

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...