Find a mistake in the four underlined parts of the sentence and correct it:

I can say with personal experience that I would rather do any job than be jobless.

A.

with

B.

that

C.

do 

D.

than be jobless

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

with → from

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 60 phút tiếng anh lớp 11 - Đề số 5

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...