Find a mistake in the four underlined parts of the sentence and correct it:

A party is a social event at which people meet to celebrate something or to have fun by

eating and drinking, dancing, or play games.

A.

at which

B.

to celebrate

C.

to have fun

D.

play games

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

play games → playing games

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 90 phút ôn luyện tiếng anh lớp 11 - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...