Find a mistake in the four underlined parts of the sentence and correct it:

A friend who support his own friends through emotional difficulties is a true friend.

A.

support

B.

through

C.

difficulties

D.

is

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

support → supports

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 90 phút ôn luyện tiếng anh lớp 11 - Đề số 7

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.