Find a mistake in the four underlined parts of the sentence and correct it:

Agricultural land per each capita decreased from 0.25 hectares in 1943 to 0.10 ha in 1995.

A.

Agricultural land

B.

per each

C.

capita

D.

from

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

per each → per / each

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 90 phút ôn luyện tiếng anh lớp 11 - Đề số 9

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.