Find a mistake in the four underlined parts of the sentence and correct it:

Guangzhou is also the second city in China hosting the Asian Games after Beijing in 1990.

A.

is

B.

the second

C.

hosting

D.

after

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

hosting → to host

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 60 phút tiếng anh lớp 11 - Đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...