Find a mistake in the four underlined parts of the sentence and correct it:

When I was a student I described myself as book-worm because of I really love reading

anything that caught my interest.

A.

When

B.

described

C.

because of

D.

caught my interest

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

because of → because 

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 90 phút ôn luyện tiếng anh lớp 11 - Đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.