Find a mistake in the four underlined parts of the sentence and correct it:

Forty years after Yuri Gagarin became the first man in orbit, Dennis Tito, an American

businessman has become the world first space tourist.

A.

after

B.

in orbit

C.

an

D.

world

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

world → world's

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 90 phút ôn luyện tiếng anh lớp 11 - Đề số 9

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.