Find a mistake in the four underlined parts of the sentence and correct it:

The number of people with English as a second language are overtaking the number of

people for whom the language is their mother tongue.

A.

as

B.

are

C.

for whom

D.

their

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

are → is

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 90 phút ôn luyện tiếng anh lớp 11 - Đề số 7

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.