f(x)=3x2 thì f(2) bằng

A.

6

B.

3

C.

12

D.

-12

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:f(2)=3.2.2=12

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Toán Học lớp 9 - Hàm số y = ax<sup>2</sup> (a ≠ 0). Phương trình bậc hai một ẩn - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.