Gen B có 390 Guanin và có tổng số liên kết hiđrô là 1670, bị đột biến thay thế một cặp nuclêôtit này bằng một cặp nuclêôtit khác thành gen b. Gen b nhiều hơn gen B một liên kết hiđrô. Số nuclêôtit mỗi loại của gen b là

A.

A = T = 610; G = X = 390.

B.

A = T = 249; G = X = 391.

C.

A = T = 251; G = X = 389.

D.

A = T = 250; G = X = 390.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

A = T = 249; G = X = 391

Gen B có: 2A + 3G = 1670 2A + (3 x 390) = 1670 2A = 500 A = T = 250.

Theo đề bài: chỉ xảy ra thay thế 1 cặp Nu mà số liên kết hidro tăng lên 1 liên kết.

mà A với T liên kết với nhau =2 liên kết hidro, G với X liên kết với nhau bằng 3 liên kết hidro

=> đột biến thay 1 cặp A - T bằng 1 cặp G - X

=> A' = T' = 249; G' = X' = 391.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 1 - có lời giải - 60 phút - đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.