* Gen có 738 nuclêôtit loại X. Mạch thứ nhất của gen có hiệu số giữa nuclêôtit loại T với nuclêôtit loại A là 20% số Nu của mạch. Mạch thứ hai có tổng số giữa 2 loại nuclêôtit G và X là 60% số Nu của mạch. Nếu mạch 1 có tỉ lệ G = 2X. Số lượng mỗi loại nuclêôtit A, T, G, X mạch 2 lần lượt là

A.

123; 369; 246; 492.

B.

246; 738; 986; 492.

C.

369; 123; 246; 492.

D.

369; 123; 492; 264.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

369; 123; 246; 492.

Số Nu của mỗi mạch = N/2

Ta có:  G2 + X2 = X1+ X2 = X = 60% N/2 = 738

=> N = 2460

ở mạch thứ nhất của gen có T1 - A1 = 20%. N/2 = 246

                                     mà A1 + T1 = A1 + A2 = A = N/2 - X = 2460/2 - 738 = 492

=> T1 = 369 =A2

     A1 = 123 = T2

Lại có: G1 = 2X1 => X2 = 2 G2 mà G2 + X2 = 738

=> G2 = 246

      X2 = 492

 

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 1 - có lời giải - 60 phút - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...