** Gen có 81 chu kì xoắn tham gia tống hợp prôtêin.

Khối lượng nước được giải phóng là

A.

4842 đvC.

B.

4806 đvC.

C.

4824 đvC.

D.

29590 đvC.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

4824 đvC.

Số axit amin của phân tử prôtêin: - 1 = 269 (axit amin)

Số phân tử nước được giải phóng: 269 - 1 = 268.

Khối lượng nước được giải phóng: 268 x 18 = 4824 (đvC)

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 1 - có lời giải - 60 phút - đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.