Gen có 920 cặp nuclêôtit sẽ có số chu kỳ xoắn là

A.

184.

B.

92.

C.

46.

D.

69.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

92.

Số chu kỳ của gen là: C = = 92 (chu kỳ).

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 1 - có lời giải - 60 phút - đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.