Gen có chiều dài 2550 Ao và có 1900 liên kết hyđrô. Gen bị đột biến thêm 1 cặp A – T. Số lượng từng loại nuclêôtit môi trường cung cấp cho gen đột biến tự sau 4 lần là:  

A.

A = T = 5265 và G = X = 6015.

B.

A = T = 5265 và G = X = 6000.

C.

A = T = 5250 và G = X = 6015.

D.

A = T = 5250 và G = X = 6000

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Đáp án đúng là B

 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...