Gen là:

A.

Một đoạn của phân tử mARN mang thông tin mã hóa một chuỗi pôlipeptit

B.

Một đoạn của phân tử rARN mang thông tin mã hóa một chuỗi pôlipeptit

C.

Một đoạn của phân tử ADN mang thông tin mã hóa một chuỗi pôlipeptit hay một phân tử ARN.

D.

Một đoạn của phân tử tARN chuyên vận chuyển các axit amin

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Gen là một đoạn của phân tử ADN mang thông tin mã hóa một chuỗi pôlipeptit hay một phân tử ARN.

Vậy đáp án là C

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.