Gen là gì?

A.

         là một đoạn ADN mang thông tin mã hóa cho một chuỗi polipeptit hay một phân tử ARN

B.

         là một đoạn ADN hoặc ARN mang thông tin mã hóa cho một chuỗi polipeptit.

C.

         là một đoạn phân tử mARN mang thông tin mã hóa cho một chuỗi polipeptit hay một phân tử ARN

D.

         là phân tử ADN mang thông tin mã hóa cho một chuỗi polipeptit hoặc một phân tử ARN

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Gen là 1 đoạn phân tử ADN mang thông tin mã hóa cho một sản phẩm xác định (1 chuỗi pôlipeptit hay một phân tử ARN). Ví dụ: Gen hemôglôbin anpha (Hb α) là gen mã hóa chuỗi polipeptit α góp phần tạo nên prôtêin Hb trong tế bào hồng cầu; gen tARN mã hóa phân tử tARN…       

Vậy đáp án là A  

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...