Giá cả hàng hoá chịu sự tác động của những yếu tố nào sau đây?

A.

Giá trị hàng hoá, giá trị tiền tệ, quan hệ cung - cầu hàng hoá.

B.

Sức mua của người tiêu dùng, quan hệ cung - cầu hàng hoá.

C.

Sức sản xuất, quan hệ cung - cầu hàng hoá.

D.

Thời gian sản xuất hàng hoá, quan hệ cung - cầu hàng hoá.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

 Vậy đáp án đúng là A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...