Gia đình Quân dọn vệ sinh lúc mấy giờ?

A.

6 giờ kém 15 phút

B.

6 giờ kém 9 phút

C.

9 giờ 30 phút

D.

6 giờ 15 phút

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:Đồng hồ chỉ 6 giờ kém 15 phút, do đó gia đình Quân dọn vệ sinh lúc 6 giờ kém 15 phút.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.