Giả mạo facebook của người khác để đăng tải những nội dung không đúng sự thật về họ là hành vi xâm phạm quyền nào dưới đây?

A.

Quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở.

B.

Quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe.

C.

Quyền được pháp luật bảo hộ về danh dự, nhân phẩm.

D.

Quyền bất khả xâm phạm về danh dự, nhân phẩm.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Phân tích: Giả mạo facebook của người khác để đăng tải những nội dung không đúng sự thật về họ là hành vi xâm phạm quyền được pháp luật bảo hộ về danh dự, nhân phẩm.

 Vậy đáp án đúng là C

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.