Giả sử có khai triển img1. Tìm img2 biết img3         

A.

img1.

B.

img1.

C.

img1.

D.

img1.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Phân tích: Ta có img1. Vậy img2; img3; img4. Theo bài ra img5 nên ta có: img6img7img8img9img10img11 (thỏa mãn) hoặc img12 (loại). Từ đó ta có img13. Vậy đáp án đúng là A.  

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.