Giả sử cỏ một giống lúa có gen A gây bệnh vàng lùn. Để tạo thể đột biến mang kiểu gen aa có khả năng kháng bệnh trên, người ta thực hiện các bước sau:

1. Xử lí hạt giống bằng tia phóng xạ để gậy đột biến rồi gieo hạt mọc thành cây.

2. Chọn lọc các cây có khả năng kháng bệnh.

3. Cho các cây con nhiễm tác nhân gây bệnh.

4. Cho các cây kháng bệnh lai vớii nhau hoặc cho tự thụ phấn để tạo dòng thuần.

Quy trình tạo giống theo thứ tự đúng là:

A.

2,3,4,1.

B.

1,2,3,4.         

C.

1,3,4,2.

D.

1,3,2,4.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Quy trình tạo giống bằng gây đột biến:

- Xử lí hạt giống bằng tia phóng xạ để gây đột biến rồi gieo hạt mọc thành cây.

- Cho các cây con nhiễm tác nhân gây bệnh. 

- Chọn lọc các cây có khả năng kháng bệnh.

- Cho các cây kháng bệnh lai với nhau hoặc cho tự thụ phấn để tạo dòng thuần. 

Vậy đáp án là D

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.