Giả sử: Điều tra sơ bộ về cầu lượng bánh trong dịp Tết Trung thu năm 2017 là 5 triệu tấn. Trong đó: Công ty bánh Đồng Khánh cung cấp 2,5 triệu tấn, công ty bánh Kinh Đô cung cấp 1,8 triệu tấn, các công ty bánh khác cung cấp 1,2 triệu tấn. Điều gì sẽ xảy ra?

A.

Giá bánh giảm xuống.

B.

Giá bánh giữ ổn định.

C.

Nhà sản xuất thu hẹp.

D.

Giá bánh tăng lên.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Phân tích: Tính tổng cung là 5, 5 triệu tấn trong khi đó cầu 5 triệu. Như vậy, khi Cung > Cầu thì giá cả < giá trị. Gía bánh giảm xuống.

Vì vậy đáp án đúng là A.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.