Giả sử em là ông chủ sản xuất hàng thời trang nữ. Hiện nay thời tiết đã chuyển sang đông xuân trong khi trong kho hàng của mình đang còn khá nhiều hàng mùa đông chưa bán hết. Trong trường hợp này em cần làm gì để có lợi nhất cho công ty mình?

A.

Nhanh chóng chuyển dịch sản xuất các mặt hàng.

B.

Nhanh chóng giảm giá, khuyến mại để bán hàng quay vòng vốn.

C.

Nhanh chóng chuyển sang kinh doanh hàng đông xuân.

D.

Cứ cất hàng đó mùa đông năm sau bán.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Phân tích: Giả sử em là ông chủ sản xuất hàng thời trang nữ. Hiện nay thời tiết đã chuyển sang đông xuân trong khi trong kho hàng của mình đang còn khá nhiều hàng mùa đông chưa bán hết. Trong trường hợp này em cần làm: Nhanh chóng giảm giá, khuyến mại để bán hàng quay vòng vốn.

Vì vậy đáp án đúng là B.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.