Giả sử rằng ở rãnh Mariana ở Tây Bắc Thái Bình Dương (nơi sâu nhất của đại dương), nồng độ muối trong nước biển img1 là một hàm phụ thuộc vào độ sâu img2 có phương trình: img3. Tìm độ sâu img4 để nồng độ muối nơi đó là lớn nhất.  

A.

 img1.

B.

 img1.

C.

C: img1

D.

 Không tồn tại img1.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Bản chất bài toán này là tìm giá trị lớn nhất của hàm số, ta có: img1  Vì s là độ sâu nên ta chỉ cần xét trong trường hợp img2. Do đó, dễ dàng nhận thấy giá trị lớn nhất khi img3.

VẬY ĐÁP ÁN LÀ A.

 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.