Giả thiết nào sau đây là điều kiện đủ để kết luận đường thẳng img1 song song với mpimg2?        

A.

img1 và img2.

B.

img1 và img2.

C.

img1 và img2.

D.

img1.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Chọn D  Theo định nghĩa SGK Hình học 11.  

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.