Gia tốc rơi tự do ở trên bề mặt Mặt Trăng là go và bán kính Mặt Trăng là img1. Ở độ cao img2 so với bề mặt Mặt Trăng thì gia tốc rơi tự do bằng

A.img1 
B.img1 
C.img1 
D.img1 
Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:Phân tích:     

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.