Giá trị của biểu thức log9(9 + 4) + log9(9 - 4) + log981 bằng:

A.

4

B.

3

C.

2

D.

0

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Ta có: log9(9 + 4) + log9(9 - 4) + log981 = log9(9 + 4).(9 - 4) + log992

                                                                         = log9(81 - 80) + 2log99 = log91 + 2 = 2

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Toán 12 Phần Giải tích Chương 2 hàm số mũ, lôgarit 40 phút - Đề số 8

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.