Giá trị của biểu thức M = sin2300 + sin21200 + cos21500 + tan21350 là:

A.

-92

B.

-34

C.

114

D.

34

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

M ≥ 0 nên các phương án -92 và -34 là sai.
Ta có sin2120° = 34 và sin30° > 0, do đó phương án 34 sai.
Vậy phương án còn lại đúng. Dựa vào bảng giá trị lượng giác của một số góc đặc biệt ta thấy M = 114.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.