Giá trị của biểu thức  là:

A.

49

B.

490

C.

4900

D.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

4900

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Toán 12 Phần Giải tích Chương 2 hàm số mũ, lôgarit 20 phút - Đề số 11

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...