Giá trị của img1 để đường thẳng img2 cắt đồ thị hàm số img3 tại hai điểm img4, img5 sao cho tam giác img6 vuông tại điểm img7 là:

A.

 img1

B.

img1

C.

 img1

D.

  img1

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Phân tích: Đường thẳng img1 viết lại img2 Phương trình hoành độ giao điểm: img3.        img4  Do img5 nên img6 luôn cắt img7 tại hai điểm phân biệt. Gọi img8 là hai nghiệm của img9. Theo Viet, ta có img10. Giả sử img11. Tam giác img12 vuông tại img13 nên img14 img15  img16  img17 

 

Đáp án đúng là C

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.