Giá trị lớn nhất của hàm số img1 là ?

A.

img1.

B.

1.

C.

2.

D.

0.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Phân tích:  Ta có img1img2. Dấu img3 xảy ra img4img5.  

Vậy đáp án đúng là B.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...