Giá trị lớn nhất của hàm số img1 trên đoạn img2img3 khi m nhận giá trị bằng:                                     

A.

0.

B.

1.

C.

 img1.

D.

 img1.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Chọn: Đáp án A.

 

img1  Từ đó img2  .

Vậy đáp án đúng là A.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.