Giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của hàm số img1 bằng img2 và img3. Khi đó img4 có giá trị bằng:  

A.

img1 

B.

2

C.

-3

D.

img1 

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Phân tích:  Ta có img1. Gọi img2 là một giá trị của hàm số khi đó phương trình img3có nghiệm khi và chỉ khi img4. Suy ra img5 Vậy img6.

Vậy đáp án đúng là C.  

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.