Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số img1 trên đoạn img2 lần lượt là:  

A.

img1img2.

B.

img1img2.

C.

img1img2.

D.

img1img2.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Phân tích:  Cách 1: Ta có: img1 img2 img3. Vậy img4; img5. Cách 2: Xét hàm số img6 trên đoạn img7 + Ta có: img8, img9; img10. img11 Hàm số đồng biến trên khoảng img12. Vậy img13, img14.  

Vậy đáp án đúng là B.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.